Profile for canhof4rnhmj358
canhof4rnhmj358's Avatar
  • OFFLINE
  • Rank: New Member
  • Register Date: 30 Mar 2019
  • Last Visit Date: 30 Mar 2019
  • Time Zone: GMT +0:00
  • Local Time: 11:42
  • Profile Views: 51
  • Karma: 0
  • Location: Unknown
  • Birthdate: Unknown

Signature

dự án được chủ đầu tư Xuân Mai Corp khởi công chính thức vào tháng 12 5 2018, trước đó 4 tháng dự án đã bắt đầu phát triển móng (thực hiện bởi chủ đầu tư của dự án Everrich 3), dự sáng hoàn ra vào quý 4 năm 2020.

Như nhiên, qua...
Recent Posts
No Posts